omavalitsus
     
 

Kohalik omavalitsus

22.10.2017.a. MOODUSTUS UUS OMAVALITSUSÜKSUS – RÄPINA VALD

Kui kodanikul on vaja vallaga asju ajada, siis kuhu peab ta pöörduma?
Meeksi Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus  ja Veriora Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017. 

See tähendab, et ühinevate valdade igapäevane töö jätkub sinnani nagu enne valimisi. Räpina piirkonna elanikul tuleb pöörduda Räpina Vallavalitsusse aadressile Kooli 1, Räpina linn .  Meeksi ja Veriora piirkondade elanikel tuleb pöörduda oma senisesse vallamajja

Alates 01.jaanuarist 2018.a. alustavad tööd Meeksi piirkonna teenuskeskus ja Veriora piirkonna teenuskeskus.

 

Meeksi teenuskeskus:    Kesk 20 , Mehikoorma alevik

Ene Tammekun   kantseleispetsialist    7303431  ene.tammekun@rapina.ee 

Astrid Laur    sotsiaaltööspetsialist   7303433   52 68 166    astrid.laur@rapina.ee

Raivo Põhjala       haldusspetsialist         51 17 104

  Teenuskeskuses: 
 1) toimub elanike registreerimine rahvastikuregistrisse ning elukoha kohta käivate tõendite väljastamine ja perekonnaseisutoimingute teostamine;
 2) võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse ja skaneeritakse dokumendihaldusprogrammi ning originaalid edastatakse valitsusse;
 3) nõustatakse kodanikke sotsiaalabi küsimustes;
 4) vahendatakse infot vallavalitsusele;
 5) nõustatakse kodanikke asjaajamisel;

6) täidetakse muid ametiasutuse antud ülesandeid.

 

Räpina valla koduleht:  www.rapina.ee

 

Üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukite liikluspiirang

Räpina Vallavalitsuse 28.03. 2018 korraldusega nr 285 on alates 01.04.2018 piiratud Räpina valla teeregistrisse kantud avalikel teedel tee kandevõime vähenemise korral üle 8 tonnise registrimassiga mootorsõidukite liiklust kuni tee kandevõime taastumiseni. 

Teeolude seisundit arvestades lubatakse erandkorras suurveoste transporti vallavalitsuselt loa saamisel. 

Vallavalitsuse kontaktisik on teedespetsialist (telefon 506 9661 või e-post taivo.kaldoja@rapina.ee).