omavalitsus
     
 

2009

Valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine 2009 a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks
Valimiskomisjoni liikmete nimetamine 2009 a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks
Meeksi valla valimiskomisjoni otsus nr 1
Meeksi valla valimiskomisjoni otsus nr 2
Valimisjaoskonna moodustamine Meeksi vallas
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2009
Kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbrite andmine
Meeksi valla valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekiri
Valimistulemused Meeksi vallas