yldinfo
     
 

Uudised ja teated

ANDA ÜÜRILE RUUMID

20.12.2017
Meeksi Vallavalitsus annab üürile

ARAVU KÜLAS ASUVA KINNISTU MÜÜK

05.10.2017
Meeksi vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel

ALATES 01.OKTOOBRIST 2017 VAHETUB JÄÄTMEVEDAJA

02.08.2017
Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja Võnnu, Mäksa ja Meeksi valla vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb 30.09.2017.

VALDADE ÜHINEMISEL MOODUSTUVA RÄPINA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2018-2022 (projekt) AVALIKUSTAMINE

02.08.2017
Vastavalt ühinemislepingule /Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemine/ on valminud Räpina valla arengukava projekt aastateks 2018 – 2022, mis on suunatud avalikule väljapanekule ja arutelule 01.juulist kuni 05.september 2017.a.

PÕLVAMAAL, TARTUMAAL, VALGAMAAL JA VÕRUMAAL KÄIVITUB PROJEKT, MILLEGA ÜHENDATAKSE VÄHEMALT 90% ERAMUTEST JA ÄRIHOONETEST FIIBEROPTILISE SIDEKAABLI VÕRGUGA.

02.08.2017
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalse-test tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 - 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus.

Päästeamet: Kuidas käituda äikese korral

02.08.2017
Päästeamet on koostanud juhendi, kuidas end ja oma lähedasi võimalikult vähe ohtu seada.

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

10.04.2017
7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

RAHVAKÜSITLUS

28.10.2016
13. - 14. novembril 2016.a. toimub Meeksi vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta.

Mehikoorma postipunkt asub novembrist A ja O kaupluses

10.10.2016
Alates 2.novembrist 2016 pakub Mehikoormas postiteenust Mehikoorma A ja O kaupluse postipunkt. Uue postipunkti avamisega suletakse Mehikoorma postkontor, mille viimane tööpäev on 01. november 2016. Mehikoorma A ja O kaupluses asuv postipunkt hakkab klientide paremaks teenindamiseks olema avatud igapäevaselt osutades postiteenuseid kordades pikemalt kui postkontor.

VALDADE ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT JA SELLE LISADE AVALIK VÄLJAPANEK

30.09.2016
Meeksi valla, Mikitamäe valla, Räpina valla, Veriora valla ja Värska valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 03.10-23.10.2016.

V TARTUMAA AUVÄÄRSES EAS ELANIKE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV

30.09.2016
V TARTUMAA AUVÄÄRSES EAS ELANIKE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV 10.oktoober 2016 Võnnu Kultuurimajas

MEHIKOORMA POSTKONTORI TEADE

05.07.2016
Anname teada, et perioodil 18.07-31.07.2016 on Mehikoorma postkontor ajutiselt suletud.

TÖÖVÕIMET HINDAB JUULIST TÖÖTUKASSA

05.07.2016
Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse. Kel juba on kehtiv töövõimetus, on oodatud hindamisele isikliku korduvekspertiisi tähtajal – 2016. aasta sees sotsiaalkindlustusametisse ja 1. jaanuarist 2017 juba töövõime hindamiseks töötukassasse.

Päästeameti soovitused ohutuks jaanipäeks

22.06.2016
Saabuvate pühade eel kordab Päästeamet üle tule tegemise ohutusnõuded ja tuletab meelde, et alkoholijoobes vette minek on suure osa uppumissurmade põhjus.

PÄÄSTEAMET TULETAB MEELDE: Praegu on õige aeg kutsuda korstnapühkija

22.06.2016
Päästeamet tuletab meelde, et praegu on sobiv aeg kutsuda oma kütteseadmeid kontrollima ja puhastama kutseline korstnapühkija. Hooldamata kütteseadmed on oluline tulekahjude tekkepõhjus.

KÜLAKOOSOLEKUD

21.04.2016
Meeksi Vallavalitsus korraldab järgmised haldusreformiteemalised koosolekud

MAI ALGUSES ALGAB KAITSEVÄE ÕPPUS KEVADTORM

18.04.2016
Kaitsevägi korraldab 2.–20. maini Lõuna- ja Kagu-Eestis õppuse Kevadtorm 2016, kus osaleb enam kui 6 000 kaitseväelast, reservväelast, kaitseliitlast ja liitlassõdurit.

TULE TARTUMAA TÖÖMESSILE

18.04.2016
3. mail 2016 kell 10.00-16.00 toimub Tartus Dorpat Konverentsikeskuses TARTUMAA TÖÖMESS 2016 (TASKU keskuse IV korrusel, Turu 2).

Hajaasustuse programm

29.03.2016
22. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Teatis metsaomanikele

08.02.2016
Seoses tööülesannete ümberkorraldamise ja isikkoosseisu vähendamisega, lõpetab Keskkonnaamet 2016. aastast metsanduse spetsialisti vastuvõtu valdades, omavalitsuste ruumides ja hakkab edaspidi inimesi teenindama vaid Keskkonnaameti Tartu kontoris, Aleksandri 14 kabinetis 212, iga kuu I ja III esmaspäeval, ajavahemikus 10.00-14.00.

Kalastuskaardi taotlemisest 2016. aastaks Peipsi järvele

17.11.2015
Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2016. aastaks algab teisipäeval, 1. detsembril k.a. kell 9:00. Peipsile on võimalik luba taotleda nii nakkevõrgu kui õngejadaga püügiks.

Sigade oma tarbeks tapmise järelevalve on seoses sigade aafrika katku ohuga muutunud

13.08.2015
Seoses maikuust jõustunud sigade katku tõrje-eeskirja muudatusega peab seakasvataja teavitama Veterinaar- ja Toiduametit (piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti) sea oma tarbeks tapmise soovist vähemalt 48 tundi ette.

Sigade aafrika katk

13.08.2015
Sigade aafrika katk on väga nakkav ja inimtegevusega võime soodustada taudi levikut. Tekkinud kriisiaeg Eesti seakasvatuses nõuab meie kõigi panust, et hoida ära taudi edasine levik, mis võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju kogu seakasvatussektorile.

Päästeameti soovitused ohutuks jaanipäevaks

22.06.2015
Saabuvate pühade eel kordab Päästeamet üle tule tegemise ohutusnõuded ja tuletab meelde, et alkoholijoobes vette minek on suure osa uppumissurmade põhjus.

Kodutoetus lasterikastele peredele

17.06.2015
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.07.2015.

Uuest ehitusseadustikust ja ehitisregistri andmete korrastamisest

05.06.2015
Tänavu 1. juulist jõustub uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises. Pikemalt kirjutas sellest 23.aprilli Maaleht.

TARTUMAA NOORTE RINGREIS

20.05.2015
MEEKSI VALLA NOORED TARTUMAA RINGREISILE! Iga aasta kevadel on Tartumaa avatud noortekeskustel võimalus taotleda tegevuste ellu viimiseks toetust Tartu Maavalitsuselt avatud noortekeskuste projektikonkursi raames.

Euroopa ravikindlustuskaardi puudumisel võib Euroopa Liidus reisides haigestumine osutuda ootamatult kulukaks

20.05.2015
Euroopa ravikindlustuskaardi puudumise tõttu tuli enam kui 400 inimesel möödunud aastal Euroopa Liidus reisides oma raviarve ise tasuda, mille eest oleks tasumise kohustuse üle saanud võtta haigekassa.

ALGAS PEIPSIVEERE PROGRAMMI EELTAOTLUSTE VASTUVÕTT

19.05.2015
Tartu Maavalitsus võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2015. aasta tegevuskava koostamiseks.

Maakasutuse ja maakatte statistiline uuring teie omavalitsuses

28.04.2015
Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides, sh teie omavalitsuses. Uuring toimub 2015. aasta maist oktoobrini. Projekti nimi: LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview.

Telefonimüügi erireeglid aitavad vältida soovimatuid saadetisi

15.04.2015
Telefoni kaudu kaupade pakkumine on laialt levinud müügimeetod, mis ei ole keelatud, kuid mille osas on tarbija õigused reguleeritud tavapärasest erinevalt. Telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru saada ning tarbijal ei ole võimalik lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Lisaks ei saa telefonitsi piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.

Käivitub hajaasustuse programm

16.03.2015
18. märtsist 2015 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 18. mail 2015.

Lõuna regiooni maakondade operatiivkorrapidajad kontrollivad tule tegemise ohutust

16.03.2015
Lõuna päästekeskuse päästjad on täna saanud hulgaliselt väljakutseid kulupõlengutele ning mitmel korral on olnud ka oht, et tuli levib läheduses olevatele hoonetele ja metsa. Enamjaolt on kulupõlengud alguse saanud hooletust lõkke tegemisest.

Vooremaa Geopark - koostööalgatus Jõgeva- ja Tartumaa üleselt

04.03.2015
Geopargi idee arendus on jõudnud pärast paari aastat kestnud ettevalmistustegevusi omavalitsuste tasandil esimese verstapostini. Geopargi moodustamise partnerlusleping kirjutati alla Tartu Vallavalitsuse konverentsil „Vooremaa MKA 51 – Kuidas edasi?“, mis toimus 4. veebruaril 2015 .a., Jääaja Keskuses. Geopargi idee arendusega on liitunud omavalitsused Jõgeva- ja Tartumaalt: Pala vald, Kasepää vald, Jõgeva linn, Tabivere vald, Pajusi vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Põltsamaa vald, Saare vald, Mustvee linn, Jõgeva vald, Alatskivi vald, Vara vald, Puhja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Laeva vald, Kambja vald, Konguta vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tähtvere vald ja Tartu vald. Geopargi ideega liitumise osas on lõplikku seisukohta kaalumas veel Põltsamaa linn, Elva linn, Luunja vald, Kallaste linn, Piirissaare vald ja Võnnu vald.

Päästeamet: sel aastal külastavad päästjad 15 000 kodu

23.02.2015
Päästeamet jätkab tänavu taas kodukülastustega „Kodu tuleohutuks!“, et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Möödunud aastal külastasid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad enam kui 8700 kodu, tänavu tahetakse jõuda 15 000 koduni.

Pindalatoetuste taotlejad saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni

18.02.2015
PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul, kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

Haiguslehtete esitamisest tööandjale

28.01.2015
Uuest aastast ei pea töötaja peale haigust viima tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

Jäätmete põletamine keelatud

01.07.2013
Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära.

Juuli keskpaigast alustatakse Natura 2000 metsaalade kontrolli

01.07.2013
Lugupeetud metsaomanikud !

Juuli keskpaigast alustatakse Natura 2000 metsaalade kontrolli. Sellega seoses tuletab Erametsakeskus Teile meelde, et märgistama peab vaid neid Natura 2000 metsaala piiripunkte, mis ühtivad katastriüksuse piiripunktidega.

Kodutehnikat saab äikesekahjude eest ise kaitsta

01.07.2013
Alanud äikesehooaeg põhjustab paljudele eestimaalastele muret nii ruuterite, digibokside kui ka telerite pärast. Tõde on see, et iga inimene saab oma koduseid seadmeid äikesekahjude eest ise kaitsta.

Pärandkultuuri objektide inventuur

21.06.2010

Metsandusspetsialisti vastuvõtt

22.01.2009