yldinfo
     
 

Uudised ja teated

ALGAS PEIPSIVEERE PROGRAMMI EELTAOTLUSTE VASTUVÕTT

Tartu Maavalitsus võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2015. aasta tegevuskava koostamiseks.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtlusaktiivsuse ja inimkapitali arendamise, Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise ning piirkonna turunduse, toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.

Programmipiirkond on Alajõe, Iisaku, Lohusuu, Tudulinna, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Piirissaare, Meeksi, Vara, Võnnu ja Räpina vald ning Mustvee ja Kallaste linn.
Taotlusi võivad esitada programmipiirkonna omavalitsusüksused (välja arvatud Räpina vald), samuti piirkonnas (välja arvatud Räpina vallas) tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad organisatsiooni põhikirjaliste tegevuste hulka.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2015. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartu Maavalitsuse kodulehel  www.tartu.maavalitsus.ee