yldinfo
     
 

Uudised ja teated

ARAVU KÜLAS ASUVA KINNISTU MÜÜK

Meeksi vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel

Aravu külas kinnistu nr 415904 katastritunnusega 45401:002:0241 alghinnaga 2000 eurot.

Suuline enampakkumine toimub 09.oktoobril k.a. kell 15.00 Meeksi vallamajas, asukohaga Mehikoorma alevik

Kesk 20.

Tagatisraha 200 eurot tasuda vallavalitsuse arveldusrarvele nr 1120156781Swedbank.

Info telefonil 52 56 191.