yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Jäätmete põletamine keelatud

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära.
Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära.
 
Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja 
pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi 
kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes 
ja kaminates on raske saavutada.
Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest 
temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks 
ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni 
püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil. 
Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke 
saasteained õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on 
ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad 
kahjulikud ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise 
sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda 
puude ja põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või 
kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea. 
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine 
küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku kogutud 
töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. 
Poodides ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks 
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid 
keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete
põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni 
püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid 
vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib 
olla plahvatusohtlik.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis kahjustavad 
nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja 
kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja 
ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii 
palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii 
saab kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.
Autor:
Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist