yldinfo
     
 

Uudised ja teated

KÜLAKOOSOLEKUD

Meeksi Vallavalitsus korraldab järgmised haldusreformiteemalised koosolekud

                         02. mai 2016      kell    16.00       Mehikoorma seltsikeskuses

                        03. mai 2016      kell    16.00        Aravu rahvamajas

                        05. mai 2016      kell    16.00        Järvselja raamatukogus

                        06. mai 2016      kell    16.00        Meerapalu raamatukogus

 

                   Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima.

                      

                      Meeksi Vallavalitsus