yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Maakasutuse ja maakatte statistiline uuring teie omavalitsuses

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib eraettevõte Vides eksperti läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides, sh teie omavalitsuses. Uuring toimub 2015. aasta maist oktoobrini. Projekti nimi: LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview.

Eestis hõlmab uuring 2255 uuringupunkti, mis võivad asuda mis tahes tüüpi maakattel (põllumaa, rohumaa, mets, asulad, transpordivõrk jne). Maamõõtjad uurivad maakatet ja maakasutust, niisutuskorraldust ja maastiku struktuurielemente.

Maamõõtjatel on selged juhised kaardistada ja pildistada valitud uuringupunkte ning kaardistada olukord sirgjoonel, punktist 250 m ida poole. Lisaks võetakse kümnest punktist ühes 500 grammi kaaluv pealismulla proov. Proovi analüüsitakse laboris ja kasutatakse keskkonnategurite hindamisega seotud eesmärkidel, näiteks Euroopa mullakaartide ajakohastamiseks, pinnasemudelite õigsuse kinnitamiseks ja mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kui tähtsa kliimamuutusi mõjutava teguri mõõtmiseks.

Kogutud teavet kasutatakse ainult Euroopat hõlmava statistika koostamiseks ning isiklikku laadi ega kinnistuid käsitlevat teavet ei säilitata. Uuringu LUCAS 2015 andmeid ei kasutata ja need ei ole sobivad põllumajandustoetuste kontrollimiseks.

 

Lugupidamisega

Ivars Pavasars

SIA Vides eksperti, juhatuse liige