yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Pärandkultuuri objektide inventuur

Pärandkultuuri objektide inventuur

Pärandkultuuriks nimetatakse eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul.

Levinumad pärandkultuuri objektid on taluhoonete asukohad , kiviaiad , vanad metsateed , veskikohad , pärimustega seotud kivid , puud ja allikad , lubja- ja tõrvapõletusahjud ning kohanimed.

Pärandkultuuri säilimise võtmeküsimus on maaomanike ja maastikul tegutsejate teadlikkus , mis loob eelduse omanikuhoiu tekkeks.Pärandkultuuri objektid ei ole kaitse all , ka ei ole neid plaanis tulevikus kaitse alla võtta - nende kultuurimärkide hoidmine on meie endi kätes.

2009.aastal käivitus Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekt " Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks"

Projektis teeb RMK koostööd Läti riigimetsa haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala administratsiooniga.RMK riigimetsa majandajana on seadnud eesmärgiks inventeerida kogu Eesti pärandkultuur , sõltumata maa- ja omandivormist.Kogu projekti rahastab Euroopa Liit.

2010. aastal toimub pärandkultuur objektide kaardistamine Põlva-ja Tartumaal , sealhulgas ka Meeksi vallas.

Olen Raivo Rüütli ning teostan pärandkultuuri objektide kaardistamist teie vallas.Välitööd algavad mai algusest.

Pöördun palvega kogu valla rahva poole , et te mõistvalt suhtuksite töö tähtsusele ja aitate kaasa kõikide pärandkultuuri objektide leidmisele , nendega kaasnevate legendide meenutamisele.

 

Meeldivat koostööd soovides

Raivo Rüütli