yldinfo
     
 

Uudised ja teated

RAHVAKÜSITLUS

13. - 14. novembril 2016.a. toimub Meeksi vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska valdade ühinemise kohta.

Küsitlusel tuleb vastata küsimusele "Kas toetate Meeksi, Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värska  valdade ühinemist üheks vallaks?"   Vastusevariantideks on „Jah“ , „Ei“

 Lisaküsimus asjaomases külas:

Kas toetate Järvselja küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Meerapalu küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Parapalu küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Rõka küla üleandmist Võnnu vallale?

Kas toetate Haavametsa küla üleandmist Võnnu vallale?

 Vastusevariantideks on „Jah“, „Ei“

    Rahvaküsitluse toimumise ajad ja kohad:

13. novembril 2016. a kell 10:00 kuni 18:00 

Meeksi valla Seltsikeksuses, Mehikoorma alevik, Kesk tn 20, telefon 52 68 166.

14. novembril 2016.a. kell 08:00 kuni 20:00 

Meeksi valla Seltsikeksuses, Mehikoorma alevik, Kesk tn 20, telefon 52 68 166.

 

Küsitluskasti saab koju tellida avalduse või helistamise alusel  kuni 14.novembrini 2016.a.  kella 17.00-ni.

 

NB! Rahvaküsitlusel saavad osaleda kõik isikud alates 16.eluaastast, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Meeksi vallas.

        Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Info küsitluse korralduse kohta:

Vallasekretärilt telefonil 730 3431, 52 68 166 või e-posti aadressil: meeksivald@meeksi.ee