yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Sigade oma tarbeks tapmise järelevalve on seoses sigade aafrika katku ohuga muutunud

Seoses maikuust jõustunud sigade katku tõrje-eeskirja muudatusega peab seakasvataja teavitama Veterinaar- ja Toiduametit (piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti) sea oma tarbeks tapmise soovist vähemalt 48 tundi ette.

Sea oma tarbeks tapmisest teavitamise nõue kehtib Euroopa komisjoni rakendusotsuse lisas loetletud piirkondades, mida võib nimetada sigade aafrika katku riskipiirkondadeks. Infot selle kohta, kas loomapidaja majapidamine asub sigade aafrika katku  riskipiirkonnas, saab maakonna veterinaarkeskusest või kohalikult volitatud veterinaararstilt.

Kohustus teavitada kodusea tapmisest oma tarbeks 48 tundi ette tuleneb sellest, et volitatud veterinaararst saaks eluslooma ja lihakeha üle vaadata ning vajadusel võtta proovid. Kui katkule viitavaid muutusi ei esine, väljastab volitatud veterinaararst veterinaartõendi.

 Oma tarbeks tapetavate kodusigade üle tehtav täiendav veterinaarkontroll on seakasvatajale tasuta.

Anneli Kask

Juhataja

Tartumaa Veterinaarkeskus

7401208; 5229588

anneli.kask@vet.agri.ee