yldinfo
     
 

Uudised ja teated

TARTUMAA NOORTE RINGREIS

MEEKSI VALLA NOORED TARTUMAA RINGREISILE!
Iga aasta kevadel on Tartumaa avatud noortekeskustel võimalus taotleda tegevuste ellu viimiseks toetust Tartu Maavalitsuselt avatud noortekeskuste projektikonkursi raames.

Kuna mitmekesi on ikkagi toredam tegutseda, kirjutasidki aprillikuus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutajaliikmed (nende seas ka Meeksi vald, keda esindab ühenduses noorsootöötaja Inga Rõžova) kaheksa noortekeskuse koostööpusle projekti. Tartumaa ANKi hindamiskomisjon andis koostööprojektile väga positiivse hinnangu. Projektist võtavad osa lisaks Mehikoorma  Avatud Noorteklubile, Elva Avatud Noortekeskus, Ilmatsalu Noortekeskus, Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Kallaste Noortekeskus, Luunja Noortekeskus, Nõo Noortekeskus . Projekti peaeesmärk on arendada noortele sobiv sotsiaalne keskkond ja käivitada toetava koostöövõrgustiku tegevus ning tõsta noorte teadlikkust Tartumaa erinevatest piirkondadest ja sealsetest noorte koostegutsemise võimalustest. Projekti raames aset leidvaid sündmusi jäädvustavad Lähte Ühisgümnaasiumi Re:TV meediaõpilased.

Iga kuu, alates maist ja lõpetades detsembris, külastatakse projektis osalevate valdade noortekeskuseid ning viiakse läbi ühistegevused. Tabelis on esitatud väljasõitude kuupäevad ning lühikirjeldus sellest, millisele sihtgrupile väljasõit on mõeldud ning milliseid tegevusi pakutakse. Iga ringreisi kohta ilmub eraldi reklaam.

  Mehikoorma Avatud Noorteklubi sai transpordile ja ühistegevusele ANK-ist 1693.90 €

  Täpsem info huvi-ja noorsootöö juhilt Inga Rõžovalt. 

         e-post:  inga40@hot.ee ;   telefon:  5145812