yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Teatis metsaomanikele

Seoses tööülesannete ümberkorraldamise ja isikkoosseisu vähendamisega, lõpetab Keskkonnaamet 2016. aastast metsanduse spetsialisti vastuvõtu valdades, omavalitsuste ruumides ja hakkab edaspidi inimesi teenindama vaid Keskkonnaameti Tartu kontoris, Aleksandri 14 kabinetis 212, iga kuu I ja III esmaspäeval, ajavahemikus 10.00-14.00.

Metsateatist saab esitada lisaks Keskkonnaameti kontorisse kohale tulemisele, tähtkirjaga posti

teel või elektroonselt kas läbi riigiportaali eesti.ee või siis e-postile tartu@keskkonnaamet.ee. Metsateatise esitamise võimalustest on täpsemalt kirjutatud ja metsateatise vormid on saadaval Keskkonnaameti kodulehel.

Jätkuvalt on võimalik tekkivate küsimuste puhul ja esmase nõu saamiseks pöörduda metsanduse spetsialist Kim Järvpõld poole telefoni 515 7853 või e-posti teel kim.jarvpold@keskkonnaamet.ee.

 

Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul saab pöörduda ka SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes pakuvad nõustamisteenust, aitavad täita metsaomanikel erinevaid vajaminevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet metsa kohta. Konsulentide kontaktid on leitavad SA Erametsakeskuse kodulehelt

http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri.