yldinfo
     
 

Uudised ja teated

VALDADE ÜHINEMISEL MOODUSTUVA RÄPINA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2018-2022 (projekt) AVALIKUSTAMINE

Vastavalt ühinemislepingule /Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemine/ on valminud Räpina valla arengukava projekt
aastateks 2018 – 2022, mis on suunatud avalikule väljapanekule ja arutelule 01.juulist kuni 05.september 2017.a.

Hea lugeja

Meeksi Vallavalitsus ootab teie täiendus- ja muudatusettepanekuid kirjalikus vormis hiljemalt

08.septembriks 2017.a.aadressil Kesk tn 20 Mehikoorma alevik või e-postile meeksivald@meeksi.ee

Arengukavaga saab tutvuda Meeksi Raamatukogus ja Meeksi vallamajas iga tööpäeval kella 10.00 – 16.00.