yldinfo
     
 

Uudised ja teated

Vooremaa Geopark - koostööalgatus Jõgeva- ja Tartumaa üleselt

Geopargi idee arendus on jõudnud pärast paari aastat kestnud ettevalmistustegevusi omavalitsuste tasandil esimese verstapostini. Geopargi moodustamise partnerlusleping kirjutati alla Tartu Vallavalitsuse konverentsil „Vooremaa MKA 51 – Kuidas edasi?“, mis toimus 4. veebruaril 2015 .a., Jääaja Keskuses.
Geopargi idee arendusega on liitunud omavalitsused Jõgeva- ja Tartumaalt: Pala vald, Kasepää vald, Jõgeva linn, Tabivere vald, Pajusi vald, Palamuse vald, Puurmani vald, Põltsamaa vald, Saare vald, Mustvee linn, Jõgeva vald, Alatskivi vald, Vara vald, Puhja vald, Meeksi vald, Mäksa vald, Laeva vald, Kambja vald, Konguta vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tähtvere vald ja Tartu vald. Geopargi ideega liitumise osas on lõplikku seisukohta kaalumas veel Põltsamaa linn, Elva linn, Luunja vald, Kallaste linn, Piirissaare vald ja Võnnu vald.

Geopargi idee on saanud alguse just Vooremaalt, kus 51 aastat tagasi, 4. veebruaril 1964. a. moodustati ainulaadse maastiku kaitseks Vooremaa Maastikukaitseala (MKA). Aita Saksing, endine Vooremaa MKA direktor selgitas: „Kõige tähtsam oli töötades pidada  silmas tervikut, et kaasata vooremaalasi säilitama looduslikult kaunist ja teaduslikult huvitavat järvederikast suurvoorte maastikku“.  2004. a. juunis avati Saadjärve Looduskool ja Vooremaa MKA administratsioon Saadjärve kaldal, mida aitas arendada endine keskkonnaminister Villu Reiljan. Sellest ajast pärinevad ideed jääaja temaatika käsitlemiseks ja geopargi loomiseks. Siit ka geopargi praegune nimetus – Vooremaa Geopark. Etteruttavalt saab öelda, et praegune nimetus ei ole lõplik. Geopargi ala on saanud selgemad ja tunduvalt laiemad piirid, kui esialgselt oli kavandatud ja nimetus läheb samuti uuesti ülevaatamisele.       
 

Kuid miks just geopark? Geoparke luuakse selleks, et tuginedes unikaalsele loodus- ja kultuuripärandile eristuda teistest piirkondadest . Teavad kõik Saaremaad ja Setomaad, kuid Tartu- ja Jõgevamaa ei eristu selgelt Eestimaa kaunitest aladest – puudub ühine nimetaja. Teisalt on vajadus aidata kaasa maapiirkondade majanduse kasvule.        
Jõgevamaa Koostöökoda MTÜ toetusel väisas konverentsi Saksamaalt pärit Mecklenburgi geopargi esindaja, Andreas Buddenbohm, kes selgitas, et geopark on kaubamärk, mis tagab külastajale kvaliteetsed tooted ja teenused. Geoparkidel on positiivne majanduslik mõju piirkondadele just geoturismi seisukohalt. Maailma praktikas on geoparkide näitel pikenenud külastaja viibimisaeg, suurenenud ettevõtjate vaheline koostöö ja elanike oskus väärtustada ettevõtluse võtmes kodukandi loodus- ja kultuuripärandit. Andreas Buddenbohm sõnas, et geopargis on kesksel kohal kohalik inimene - geoparke luuakse inimeste, mitte kivide jaoks.              
Saaremaal asuva Saarte Geopark MTÜ esindaja Viktoria Bubukin selgitas, et saarlased näevad geopargis piirkonna olulist turismi arengumootorit, mis aitab suurendada maakonna külastatavust. Geopargi tegevus aitab pikendada turismihooaega ja on oluliseks koostöö- ja turunduskanaliks. Geopargi toodete ja teenuste arendamine toob kaasa uue lähenemisnurga ka loodusturismi toodete välja töötamiseks. Maailmas on loodud ja UNESCO tunnustuse saanud 111 geoparki, neist 64 geoparki asub Euroopas. UNESCO poolt tunnustatud geopargi staatus aitab piirkonna maailma kaardile tuua, selgitas Viktoria Bubukin.              
Geopargi moodustamine ei too kaasa uusi looduskaitsealaseid kitsendusi, kuid arendustegevusi kavandades on tarvis mõelda loodushoiule. „Väärtuste loomine ei tohiks toimuda millegi ega kellegi arvelt, vaid uusi ja lisandväärtusi luues“, selgitas Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma. Turismi planeerides on oluline arvestada säästva turismi põhimõtetega, julgustas Gea Kammer, Eesti Turismiarenduskeskusest.         
Geopargi roll on edendada loodusharidust. Eesti Teadusagentuuri Teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk tõi välja mõtlema panevad faktid – looduse ja tehnika valdkond on koolide huviringides esindatud alla 8%, sama valdkond huvikoolides on esindatud alla 5%. Terje Tuisk julgustas omavalitsuste inimesi julgelt toetama ja arendama loodusele ja tehnikale suunatud huvitegevust, et kasvatada noori teadus- ja tehnoloogiahuvilisteks kodanikeks. Loodus ja tehnika huviringid annavad järelkasvu ülikoolide loodusteaduste ja tehnoloogia erialadele, millest omakorda võidab kogu Eesti riik.  
Geopargi loodusväärtuste jäädvustamiseks läbi fotosilma kuulutati konverentsil välja fotokonkurss „Vooremaa Voorused 2015“. Ootame kõiki fotograafiaga tegelevaid loodushuvilisi osalema. Konkursi info on leitav Tartu Vallavalitsuse kodulehel www.tartuvv.ee

Geopargi arendustegevused on alles alguses. Nüüd, mil on tagatud omavalitsuste osalemine, soovime edasi liikuda kogukondade ja ettevõtjate tasandile. Kaugem unistus on kuuluda UNESCO juures tegutsevasse ülemaailmsesse geoparkide võrgustikku.

 

Kaidi Randpõld

Tartu Vallavalitsus

Vooremaa Geopargi projektijuht