sport
     
 

Aastaaruanne

Meeksi valla 2016.a. majandusaasta aruanne.pdf
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2016.a. aastaaruande juurde.pdf
Meeksi valla 2015.a. aastaaruanne.pdf
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2015.a. aastaaruande juurde.pdf
Rev.kom. akt 2016.PDF
Meeksi valla 2014.a. aastaaruanne.pdf
Vandeaudiitori aruanne - Meeksi 2014_1.pdf
Revisjonikomisjoni akt nr 1 2015.pdf
Meeksi valla 2004 aastaaruanne
Meeksi valla 2005 aastaaruanne
Meeksi valla 2006 aastaaruanne
Audiitori järeldusotsus 2006. a aastaaruandele
Meeksi valla 2007. aastaaruanne
Audiitori järeldusotsus 2007. aastaaruande kohta
Meeksi valla 2008 aastaaruanne
Audiitori järeldusotsus 2008. a aastaaruandele
Meeksi valla 2009. majandusaasta aruanne
Audiitori järeldusotsus 2009
Meeksi valla 2010. majandusaasta aruanne
Audiitori järeldusotsus 2010
Meeksi valla 2011 majandusaasta aruanne
Audiitori arvamus 2011 aastaaruandele
Meeksi valla 2012 majandusaasta aruanne
Audiitori kinnitus 2012 majandusaasta aruandele
Meeksi valla 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
Meeksi Vallavalitsuse protokolliline otsus 2012. a aastaaruandele
Meeksi valla 2013. a majandusaasta aruanne
Audiitori aruanne valla 2013. a majandusaasta aruandele
Meeksi vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamus 2013. a aastaaruandele