sport
     
 

Ametiisikute palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2016. aastast ametnike

palgaandmed avalikuteenistuse kesksel veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

Meeksi valla ametnike põhipalgad 2015.a..pdf
Meeksi valla ametnike palgaandmed 2013. a.
Meeksi vallavolikogu hüvitised 2013. a.
Meeksi valla ametiisikute palgaandmed 2012. a.
Meeksi valla ametiisikute 2011. a. palgaandmed
Meeksi valla ametiisikute palgad 2010. a.
Meeksi valla ametiisikute palgaandmed 2009. a.
Meeksi valla ametiisikute palgaandmed 2008. a.
Meeksi vallavalitsuse ametnike palgaandmed seisuga 01.04.2013
Meeksi valla ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014. a.