aktivepuhkus
     
 

Detailplaneering

Mehikoorma sadama keskkonnamõju hindamise aruanne
Mehikoorma sadama keskkonnamõjude hindamise programm
Ojamaa, Ojaääre ja Ranniku maaüksuste ning lähiala detailplaneering, olemasolev olukord
Ojamaa, Ojaääre ja Ranniku maaüksuste ning lähiala detailplaneering, põhikaart
Ojamaa, Ojaääre ja Ranniku maaüksuste ning lähiala detailplaneering, seletuskiri
Mehikoorma sadama rekonstrueerimise KMH aruanne