sport
     
 

Eelarve

Meeksi valla 2017.a. II lisaeelarve.pdf
Meeksi valla 2017 aasta II lisaeelarve seletuskiri.doc
Meeksi valla 2017.a. I lisaeelarve.pdf
Seletuskiri 2017 aasta eelarvele.doc
Meeksi valla 2017.a. eelarve.pdf
Seletuskiri Meeksi valla 2016 aasta eelarve muutmisele.doc
Meeksi valla 2016.a. eelarve muutmine.pdf
Meeksi valla 2016.a. I lisaeelarve-sihtotstarbelised laekumised.pdf
Seletuskiri Meeksi valla 2016 aasta eelarvele.pdf
Meeksi valla 2016.a. eelarve.pdf
Meeksi valla 2015.a. eelarve muutmine.pdf
Meeksi valla 2015.a. II lisaeelarve sihtotstarbelised laekumised.pdf
Meeksi valla 2015.a. I lisaeelarve.pdf
Seletuskiri Meeksi valla 2015.a. eelarve juurde.pdf
Meeksi valla 2015.a. eelarve..pdf
Meeksi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord