sport
     
 

Eelarve 2007 - 2012

Seletuskiri 2012. a III eelarvele
Meeksi valla 2012. a III lisaeelarve
Meeksi valla 2012. a II lisaeelarve
Meeksi valla 2012. a I lisaeelarve
Seletuskiri Meeksi valla 2012. a eelarvele
Meeksi valla 2012. a eelarve
Meeksi valla 2011. a eelarve muutmine
Meeksi valla 2011. a III lisaeelarve
Meeksi valla 2011. a II lisaeelarve
Meeksi valla 2011. a I lisaeelarve
Meeksi valla 2011. a eelarve
Meeksi valla 2010. a eelarve
Meeksi valla 2009. a eelarve
Meeksi valla 2008. a I lisaeelarve
Meeksi valla 2008. a eelarve
Meeksi valla 2007. a eelarve