sport
     
 

Eelarve 2013 - 2014

2014a III lisaeelarve-.pdf
2014a.II lisaeelarve sihtotstarbelised laekumised.pdf
Meeksi valla 2014.a. eelarve I lisaeelarve.pdf
Seletuskiri Meeksi valla 2014. a eelarvele
Meeksi valla 2014. a eelarve
Seletuskiri Meeksi valla 2013. a II lisaeelarvele
Meeksi valla 2013.a II lisaeelarve
Seletuskiri Meeksi valla 2013. a I lisaeelarvele
Meeksi valla 2013.a I lisaeelarve
Seletuskiri 2013. a eelarvele
Meeksi valla 2013. aasta eelarve