sport
     
 

EKF Projekt

EKF 2007-2013 meede 4.1 - "Kalanduspiirkondade säästev areng" rahastatud projektitaotlused Meeksi Vallavalitsuses

 

Mehikoorma sadam I etapi tööd

Mehikoorma sadama akvatooriumi süvendamine                       toetus           21 100 eurot

Projekti kogumaksumus  23 320  eurot

Projekti toimumise aeg 01.04.2012 – 31.12. 2012

 

Mehikoorma sadam II etapi ehitustööd

Ettevalmistustööd- kanali tühjaks pumpamine ja veetõrjetööd

ehitustööde jooksul; Kallaste kindlustamisel nõlva veealuse osa

toestamine ja kindlustamine ning nõlvade katmine; Tammi

väljakaevamine; Teede ja platside kruuskatte paigaldamine ja

haljastamine heinaseemne külviga                                            toetus              66 266    eurot

Projekti kogumaksumus  86 887,50 eurot

Projekti toimumise aeg    01.04.2013 – 30.06.2015     

 

EKF rahastatud projektitaotlused Meeksi vallas.docx