sport
     
 

Elukoha registreerimine

ELUKOHA REGISTREERIMINE

 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.

NB! Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega. 

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee

Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  

Elukoha registreerimiseks Meeksi valda esita elukohateade digiallkirjastatult

aadressile meeksivald@meeksi.ee  , saada postiga aadressil  Kesk tn 20, Mehikoorma alevik või too vallamajja. Elukohateadet saab esitada ka riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Täpsem info: vallasekretär Ene Tammekun   tel 7 303 431 , meeksivald@meeksi.ee