aktivepuhkus
     
 

Hajaasustuse veeprogramm

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon

Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammist 2009
Hajaasustuse veeprogrammist 2010 toetuse saaja
Toetuse saajate nimekiri hajaasustuse veeprogrammist 2011

Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri 2015
Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon.pdf