aktivepuhkus
     
 

Jäätmemajandus

ALATES 01.OKTOOBRIST 2017 VAHETUB JÄÄTMEVEDAJA

02.08.2017

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja Võnnu, Mäksa ja Meeksi valla vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb 30.09.2017.

Alates 1. oktoobrist 2017.a hakkab Võnnu, Mäksa ja Meeksi  valla jäätmeveo piirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihanke parimaks pakkujaks tunnistatud Ragn-Sells AS. Korraldatud jäätmeveo leping kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg on 30. september 2020.

AS Ragn-Sells saadab kõikidele jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveo sagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui Ragn-Sells AS poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenusega või Meeksi Vallavalitsusega, telefonil 7303432 või e-posti aadressil rein.mardo@meeksi.ee

Konteinerid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Teenushinnad alates 01.10.2017.

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus

Graafikuväline tühjendus  (tellimisel)

tüüp 80 l konteiner

1,13 €

1,46 €

tüüp 140 l konteiner

1,98 €

2,57 €

tüüp 240 l konteiner

3,38 €

4,40 €

tüüp 370 l konteiner

5,22 €

6,78 €

tüüp 600 l konteiner

8,46 €

11,00 €

tüüp 660 l konteiner

9,31 €

12,10 €

tüüp 800 l konteiner

11,28 €

14,66 €

tüüp 1100 konteiner

15,52 €

20,16 €

tüüp 1500 l konteiner

21,16 €

27,49 €

tüüp 2500 l konteiner

35,26 €

45,83 €

tüüp 4500 l konteiner

63,46 €

82,49 €

Meeksi valla ohtlike jäätmete kogumispunkt on avatud

kolmapäeviti kell 16.00 - 17.00 ja pühapäeviti kell 10.00 - 11.00.

Jäätmete üleandmiseks pöörduda telefonil 511 7104.

Elanikelt võtame tasuta vastu õlijäätmeid, õlist pühkematerjali, õlifiltreid, vanu akusid ja patareisid, päevavalguslampe, elavhõbedajäätmeid, värvi- ja lakijäätmeid, aegunud ravimeid, olmekemikaale, taimekaitsevahendeid, tundmatuid jäätmeid.

Konteinerit teenindab AS Epler & Lorenz.

Ettevõtetel palume jäätmete üleandmiseks võtta ühendust:

AS Epler & Lorenz
Ravila 75, 51014 Tartu
Tel 742 1398; e-post: epler-lorenz@epler-lorenz.ee

Vaata   http://www.loke.ee/

Korraldatud jäätmeteveo hinnakiri.pdf
Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord Meeksi vallas
Meeksi valla jäätmehoolduseeskiri 2012. a.
Meeksi valla korraldatud jäätmeveo kord 2012. a.
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustustest vabastamise taotlus
Meeksi valla jäätmekava aastateks 2013 - 2017