aktivepuhkus
     
 

Jäätmemajandus

Meeksi valla ohtlike jäätmete kogumispunkt on avatud

kolmapäeviti kell 16.00 - 17.00 ja pühapäeviti kell 10.00 - 11.00.

Jäätmete üleandmiseks pöörduda telefonil 511 7104.

Elanikelt võtame tasuta vastu õlijäätmeid, õlist pühkematerjali, õlifiltreid, vanu akusid ja patareisid, päevavalguslampe, elavhõbedajäätmeid, värvi- ja lakijäätmeid, aegunud ravimeid, olmekemikaale, taimekaitsevahendeid, tundmatuid jäätmeid.

Konteinerit teenindab AS Epler & Lorenz.

Ettevõtetel palume jäätmete üleandmiseks võtta ühendust:

AS Epler & Lorenz
Ravila 75, 51014 Tartu
Tel 742 1398; e-post: epler-lorenz@epler-lorenz.ee

 

Vaata   http://www.loke.ee/

Korraldatud jäätmeteveo hinnakiri.pdf
Jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord Meeksi vallas
Meeksi valla jäätmehoolduseeskiri 2012. a.
Meeksi valla korraldatud jäätmeveo kord 2012. a.
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustustest vabastamise taotlus
Meeksi valla jäätmekava aastateks 2013 - 2017