haridus
     
 

Järvselja Algkool

Järvselja Algkool töötas alates 1948. a.

Alates 01.07.2011. a lõpetas kool oma tegevuse õpilaste vähesuse tõttu.