kultuur
     
 

Järvselja raamatukogu

Järvselja raamatukogu on avatud:

T - N 10.00 - 16.00

Raamatukoguhoidjana töötab Ene Runtel.

Kontaktandmed: tel 741 1319

jarvseljark@hot.ee


Järvselja raamatukogu põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012023&leiaKehtiv

Raamatukogu kasutamise eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/408122012007&leiaKehtiv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÄRVSELJA RAAMATUKOGU KULTUURIKALENDER   2017

JÄRVSELJA RAAMATUKOGU KULTUURIKALENDER 2017.pdf