tervishoid2
     
 

Kalmistud

Kalmistu kasutamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/430112012022&leiaKehtiv

 

 

Mehikoorma kalmistu

kalmistuvaht Maire Sillakivi, tel 550 7624


Meerapalu ja Pedaspää kalmistu

kalmistuvaht Jaan Vaiknemets, tel 742 8769


 

         KALMISTUPÄEVAD 2017

Mehikoorma    02. juuli      kell   13.00    
Pedaspää        09. juuli      kell   13.00    
Meerapalu       09. juuli      kell   15.00    


 

Meerapalu Küla Selts tänab annetajaid