yldinfo
     
 

Kodanikukaitse

 

Meeksi valla piirkonda teenindab:

*Tartumaa konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik  ANTI PEIPONEN    

                 tel   51 32 744  ;      anti.peiponen@politsei.ee

Vastuvõtt:     Mehikoormas, Kesk 20   teisipäeviti kl 10.30 - 12.00

 

*Tartumaa konstaablijaokonna noorsoopolitseinik KRISTINA JOHANSON

               Telefon : 53 47 2752 ; 7 308 823

 E-post: kristina.johanson@politsei.ee

 

                                  Politsei hädaabi number 112     

 

Olulisi linke korrakaitse valdkonnas

http://www.politsei.ee/et/kontakt/

http://www.politsei.ee/

Kannatanule

Lapsevanemale

Ohvriabi
 

Koostöös loome turvalisust. Oleme avatud, arengule ja inimesele suunatud, kõrgete eetiliste väärtustega asjatundlik partner turvalisuse loomisel.

        


 

     Päästeameti hädaabinumber 112 (ka kiirabi kutsumise korral) !

 

Päästeamet:

http://www.rescue.ee/

 

Abi kutsumiseks helistada numbril 112.

Enne abi kutsumist selgita välja kas ja millist abi vaja on.

Helistades telefonile 112 katsu säilitada rahu ja rääkida juhtunust vastates dišpetseri küsimustele. Kuigi see võib tunduda sinule kui abikutsujale aja raiskamisena, on küsitav informatsioon vajalik kannatanu paremaks aitamiseks.

Säilitades rahu, katsu vastata järgmistele küsimustele:
- mis juhtus?
- kas kannatanu on teadvusel ja hingab?
- kus kohas kannatanu asub?
- kas keegi kohalolijatest on võimeline ise abi osutama?

Ära katkesta kõnet enne kui dišpetser on seda lubanud!