omavalitsus
     
 

Külaliikumine

    MTÜ Meerapalu Küla Selts 

    kontaktisik:      

    e-post:   


     MTÜ Aravu Selts

     kontaktisik:   Tea Tenson;

      e-post:    tea.tenson@meeksi.ee


       MTÜ Rõka Külaselts

       kontaktisik:  Kairi Kell;             

        e-post:    Kairi.Peramaa@gmail.com

 


Kasulikud lingid

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Külaliikumine Kodukant

 

Aravu küla arengukava aastateks 2016 - 2020.pdf
Meerapalu küla arengukava 2010 - 2015
Külavanema statuut
Külavanema kohustuste kulude kompenseerimine
Külavanema taotlus kulude kompenseerimiseks
Järvselja ja Rõka küla arengukava