sport
     
 

Lemmikloomad

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjad Meeksi vallas:
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012012

Lemmikloomade pidamise nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/13199887

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/95217

 

HULKUVAD LOOMAD

Kohalik omavalitsus korraldab hulkuvate koerte- ja kasside püüdmist ja pidamist vastavalt loomakaitseseadusele.
Hulkuvate loomadega seotud probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge Meeksi vallavalitsusse.
Meeksi valla territooriumilt püütud hulkuvad loomad toimetatakse Tartu kodutute loomade varjupaika.
Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse töötajaga, millest tuleks teatada e-posti aadressil meeksivald@meeksi.ee või telefonil 525 6191 vallavanem Aleksandr Suvorov.

Varjupaik tegeleb eelkõige lemmikloomadega. Tartu Koduta Loomade Varjupaiga info aadressil: http://www.loomadevarjupaik.eu/.

Metslooma hättasattumisel tuleb teatis edastada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 (info aadressil: http://www.kki.ee/est/index.php?part=html&id=24).