omavalitsus
     
 

Määrused

Vallavolikogu määrused on kättesaadavad RiigiTeatajas:

 https://www.riigiteataja.ee/tervikteksti_tulemused.htmlkov=true&pealkiri=&tekst=&valj1=Meeksi+Vallavolikogu