yldinfo
     
 

Metsamajandamine

Keskkonnaamet lõpetab 2016. aastast metsanduse spetsialisti vastuvõtu valdades, omavalitsuste ruumides ja hakkab edaspidi inimesi teenindama vaid Keskkonnaameti Tartu kontoris, Aleksandri 14,  kabinetis 212, iga kuu I ja III esmaspäeval, ajavahemikus 10.00-14.00.

Metsateatist saab esitada lisaks Keskkonnaameti kontorisse kohale tulemisele, tähtkirjaga posti teel või elektroonselt kas läbi riigiportaali www.eesti.ee  või siis e-postile tartu@keskkonnaamet.ee

Metsateatise esitamise võimalustest on täpsemalt kirjutatud ja metsa-teatise vormid on saadaval Keskkonnaameti kodulehel.

Jätkuvalt on võimalik tekkivate küsimuste puhul ja esmase nõu saamiseks pöörduda metsanduse spetsialist Kim Järvpõllu poole telefoni 5157853 või e-posti teel kim.jarvpold@keskkonnaamet.ee.

Metsateatise täitmisel ja muude metsanduslike teemade puhul saab pöörduda ka SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes pakuvad nõustamisteenust, aitavad täita metsaomanikel erinevaid vajaminevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet metsa kohta. Konsulentide kontaktid on leitavad SA Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/konsulentide_nimekiri.

 

Lugupidamisega

Kim Järvpõld

Metsanduse spetsialist

Jõgeva-Tartu regioon

 

http://www.keskkonnaamet.ee/

Metsateatise esitamine

http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/metsandus-2/metsateatis/