kultuur
     
 

Noorsootöö

Meeksi vallas juhib noorsootööd huvi- ja noorsootöö juht

                     INGA RÕŽOVA

                     telefon 51 45 812

                      inga40@hot.ee 

**************************************************************************

KASULIKUD LINGID:

http://www.oiguskantsler.ee/koolikiusamine/

www.targaltinternetis.ee

 www.lasteabi.ee

Lasteabitelefonil on väljas uus kampaania, mille sõnumiks on „Postita targalt“. Vt lähemalt siit: https://www.facebook.com/lasteabi/

Meeksi valla noorsootöö arengukava 2017-2021

https://www.riigiteataja.ee/akt/405072017063&leiaKehtiv

**************************************************************************

Avatud Noortekeskuste projektikonkurss "Tunne Tartumaad" 2017 aasta ajakava"  vaata MANK alt!

 

Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös noortega terve 2017.aasta vältel korraldada 12 eriilmelist noortesündmust, läbi mille üksteist ja Tartumaad paremini tundma õppida.

Ühisprojektis „Tunne Tartumaad“ osalevad MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus).

Projekti tulemusel valmib aasta lõpuks 2018.aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mida illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud fotojahi käigus noorte poolt tehtud fotodest. Projekti tegevused viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel, kohalikul kogukonnal ning noortel ja noorsootöötajatel.

Kui ka sina soovid Tartumaad tundma õppida, siis võta julgelt ühendust oma piirkonna noorsootöötajaga.