omavalitsus
     
 

Otsused

Vallavolikogu otsused on kättesaadavad siin:http://avalik.amphora.ee/meeksivv/index.aspx?org=251&unit=-1