sport
     
 

Sünni registreerimine

SÜNNI REGISTREERIMINE

Lapse sünd registreeritakse vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul perekonnaseisuasutuses.

Sündi registreerivad perekonnaseisuasutused:

 

·         kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus;

·         maakonnakeskuses maavalitsus.

 

Sünni registreerimiseks esitatakse:

·         sünni registreerimise  avaldus

·         meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta;

·         vanemate isikut tõendavad dokumendid;

·         abieludokument, kui see ei ole kantud registrisse 

          (kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist);

·         isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis.

Sünniakti kantakse:

emana - lapse sünnitanud naine;

isana - mees, kes

·         on lapse emaga abielus;

·         kes on isaduse omaks võtnud;

·         kelle isaduse on tuvastanud kohus.

Sünni registreerimisel koostatab ametnik sünnikande ja väljastab soovi korral sünnitõendi.  

      Sünnikande koostamine on riigilõivuvaba.

Erandjuhtudel saab lapse sündi registreerida eletrooniliselt riigiportallis www.eesti.ee.

Välisriigis registreeritud sünni kandmiseks rahvastikuregistrisse esitatakse tõlgitud ja legaliseeritud või tunnistusega (apostille) kinnitatud dokumendid perekonnaseisuasutusele. Eesti perekonnaseisuasutuses last topelt ei registreerita.

Vaata lisaks

Täpsem info: vallasekretär  Ene Tammekun tel 7 303 431 , meeksivald@meeksi.ee