tervishoid
     
 

Tervisedendus

Meeksi valla tervisedenduse komisjoni liikmed:

Ene Rõžova       komisjoni  esinaine   ene.rozova@mail.ee      telefon 526 6658

Jaana Mäoma    komisjoni  liige         jaana@meeksi.ee

Tea  Tenson      komisjoni  liige         tea.tenson@meeksi.ee

Astrid Laur       komisjoni  liige          astrid.laur@meeksi.ee

Inga Rõžova     komisjoni liige           inga40@hot.ee

 

Meeksi valla tervisekomisjoni põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/415102015007&leiaKehtiv

Meeksi valla terviseprofiili aastateks 2015–2018 kinnitamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/414122016031&leiaKehtiv