yldinfo
     
 

Tutvustus

Meeksi valla lühiiseloomustus 

Meeksi vald asub Tartu maakonna kagunurgas. Kõige pikem piiriosa (110 km) kulgeb idas mööda Peipsi ja Lämmijärve rannikut. Ühine piir on ka Võnnu vallaga (71 km) ja Põlva maakonnaga (61 km). 

Vallas on 10 küla: Aravu, Haavametsa, Jõepera, Järvselja, Meeksi, Meerapalu, Mehikoorma, Parapalu, Rõka ja Sikakurmu. Elanike arvult on tähtsamad Mehikoorma, Meeksi ja Aravu. 

Tähtsamatest keskustest asub vald suhteliselt kaugel. Tartusse on Meeksist 55 km. Väikelinn Räpina asub 17 km ja Põlva 55 km kaugusel. Valda ei läbi raudtee ega ükski tähtis maantee.

Valla pindala on 144 km². Suure osa pindalast moodustavad metsad ja sood, samuti on palju kevaditi järve poolt üleujutatavaid alasid. Põllumaa moodustab kogu pindalast 12%, looduslik rohumaa 13 %. Peipsi ääres on valdavalt leede-, leet-, glei- ja soomullad, mis ei ole viljakad ja mis on kevadeti ja sügiseti liigniisked. 

Meeksi valla kaart