aktivepuhkus
     
 

Üldplaneering

Meeksi valla üldplaneering kehtestati Meeksi vallavolikogu määrusega 03.06.2010 nr 11.

Meeksi valla üldplaneering I köide. Ruumilise arengu põhimõtete kujundamine.
Meeksi valla üldplaneering II köide. Planeeringu juurde kuuluvad lisad.
Tingmärkide seletused
Üldplaneeringu põhijoonis
Järvselja funktsionaalne tsoneerimine
Meerapalu funktsionaalne tsoneerimine
Mehikoorma funktsionaalne tsoneerimine