kultuur
     
 

Meeksi valla seltsikeskus

Seltsikeskus avatud tööpäevadel 12.00 - 19.00

Seltsikeskuse juhataja Merike Paap

merike.paap@meeksi.ee


Seltsikeskuses avatud kohalike kunstnike tööde näitus

Näitus avatud igal tööpäeval kella 12.00 - 19.00.

Tule vaatama!


Huviringid:

esmaspäev

13.45 - 14.30 lauluring, juhendaja Katri, koolimajas

15.30 - 17.00 sportlik ajaviide, juhendaja Ene, spordisaalis

19.00 - 20.00 daamide võimlemine, juhendaja Ene, seltsikeskuses

teisipäev

12.50 - 13.35 liiklusring, juhendaja Inga, koolimajas

14.40 - 15.25 rütmika nooremale rühmale, juhendaja Ene, seltsikeskuses

11.00            keraamika (tasuline), juhendaja, seltsikeskuses

kolmapäev

13.45 - 14.30 näitering, juhendaja Inga, seltsikeskuses

neljapäev

14.30 - 15.30 rütmika vanemale rühmale, juhendaja Ene, seltsikeskuses

19.00 - 20.00 daamide võimlemine, juhendaja Ene, seltsikeskuses

reede

12.50 - 13.35 kunst ja käsitöö (tasuline 5 eurot), juhendaja, seltsikeskuses

18.30 - 20.00 spordiring, juhendaja Ene, spordisaalis

pühapäev

igal 1. ja 3. pühapäeval 19.00 - 20.00 aeroobika, juhendaja Ene, seltsikeskuses


Meeksi valla Seltsikeskuse põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112012031&leiaKehtiv

 

Meeksi valla noorsootöö arengukava aastateks 2014 - 2018
Meeksi valla noorsootöö arengukava tegevuskava 2014 - 2018
Meeksi valla seltsikeskuse juhataja ametijuhend
Meeksi valla seltsikeskuse kodukord
Meeksi valla seltsikeskuse saali kasutamise eeskiri
Meeksi valla seltsikeskuse sauna kasutamise eeskiri