omavalitsus
     
 

Vallavalitsus

Vallavalitsuse tööaeg 8 - 16

 

Aleksandr Suvorov     

vallavanem  

 tel  730 3430;  525 6191   

aleksandr.suvorov@meeksi.ee

kõrgharidus

***************************************************************

Ene Tammekun

vallasekretär           

tel  730 3431                       

meeksivald@meeksi.ee

keskharidus, linna- ja vallasekretäride pädevustunnistus

*************************************************************'*

Astrid Laur

sotsiaalnõunik                    

tel  730 3433                       

astrid.laur@meeksi.ee

keskharidus, sotsiaalnõuniku pädevuskoolitus

***************************************************************

Rein Mardo        (vastuvõtt T,K,N   8.00 - 16.00)

ehitus-, maa- ja keskkonnanõunik    

tel 730 3432                         

rein.mardo@meeksi.ee

kesk-eriharidus

****************************************************************

Jaana Mäoma

pearaamatupidaja                      

tel  730 3433                         

jaana@meeksi.ee

****************************************************************

Tiina Kutsar  

vallaarst                

tel 7 41 9122;  511 7103   

tiina.kutsar@mail.ee

kõrgharidus

***************************************************************

Meeksi vallavalitsus on viie liikmeline:

Nimi                 Amet                 Telefon             Kontakt
Aleksandr
Suvorov
vallavanem 730 3430 aleksandr.suvorov@meeksi.ee
Astrid Laur sotsiaalnõunik 730 3433 astrid.laur@meeksi.ee
Jaanus Volk õpetaja 741 9139  
Rein Mardo maa- ja ehitusnõunik 730 3432  rein.mardo@meeksi.ee
Jaana Mäoma pearaamatupidaja 730 3433 jaana@meeksi.ee