omavalitsus
     
 

Vallavalitsuse määrused

Teenistusliku järelvalve läbiviimise kord
Kooli hoolekogu tegutsemise kord
Teenistujate värbamise ja valiku kord