omavalitsus
     
 

Vallavolikogu

Vallavolikogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, enamasti kord kuus. Istungid on avalikud. Volikogu tööd korraldab ja istungeid juhatab volikogu esimees või tema asendaja.

Volikokku kuulub 7 volinikku:

 

Volikogu esimees:  Margus Narusing     telefon 5235915

Volikogu aseesimees: Kairi Kell     telefon 55687026

 

 

Margus Narusing    telefon 5235915  kala1239@hot.ee Keskerakond
Raivo Põhjala        telefon 5117104 Keskerakond
Ege Helleng          telefon 7419139 Keskerakond

Merike Paap    telefon 53434316  merike.paap@meeksi.ee

Keskerakond
Ulvi Voiter Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Tea Tenson   telefon 5107836   tea.tenson@meeksi.ee

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Kairi Kell    telefon 55687026 Sotsiaaldemokraatlik
​Erakond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu eelarvekomisjon:

Margus Narusing komisjoni esimees OÜ Latikas juhataja
Kairi Kell liige ettevõtja
Jaana Mäoma liige pearaamatupidaja

Revisjonikomisjon:

Merike Paap           komisjoni esimees      seltsikeskuse juhataja
Ulvi Voiter liige müüja
Ege Helleng liige kooli direktor

Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon:

Raivo Põhjala komisjoni esimees  majandustöötaja     
Tea Tenson liige rahvamaja juhataja
Kaie Ein liige ettevõtja
Maaja Kolpakova liige õpetaja
Ene Pae liige OÜ Latikas
Sirje Klimberg liige  
Raivo Ahman liige ettevõtja

 

Volikogu töökord
Vallavolikogu revisjoni põhimäärus
sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Meeksi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord