omavalitsus
     
 

Vallavolikogu

Vallavolikogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, enamasti kord kuus. Istungid on avalikud. Volikogu tööd korraldab ja istungeid juhatab volikogu esimees või tema asendaja.

Volikokku kuulub .....volinikku:

 

Volikogu esimees:  

Volikogu aseesimees:  

   
   
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volikogu eelarvekomisjon:

Margus Narusing komisjoni esimees OÜ Latikas juhataja
     
     

Revisjonikomisjon:

          
     
     

Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjon:

     
     
     
     
     
     
     

 

Volikogu töökord
Vallavolikogu revisjoni põhimäärus
sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Meeksi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord