aktivepuhkus
     
 

Vesi

Veeteenuse hinnakiri  Meeksi valla  tarbijatele:

 

1.      Vesi:               1,219 €/m3  käibemaksuta;

                               1,463 €/m3  koos käibemaksuga

2.      Kanalisatsiooniteenus:      1,542 €/m3  käibemaksuta;

                                                1,850 €/m3  koos käibemaksuga

 

Meeksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012 - 2025
AS Emajõe Veevärk veeoperaatori vahetuse teade
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine ja vee-ettevõtja määramine (volikogu otsus nr 32 17.12.2009)
Meeksi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Meeksi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri